Regulamin

Aplikacji mobilnej Nastroje Społeczne

Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-02

 1. Podmiotem praw i obowiązków oraz jedynym właścicielem aplikacji mobilnej Nastroje społeczne oraz strony znajdującej się pod adresem nastrojespoleczne.pl jest Michał Pawlus prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inty Michał Pawlus z siedzibą w Opolu przy ulicy Tarnopolskiej 115/7, NIP 6391931147 oraz REGON 161595474, zwany w dalszej części regulaminu – Usługodawcą.
 2. Nastroje społeczne to aplikacja mobilna – służąca przeprowadzaniu badań opinii publicznej - dostępna bezpłatnie na platformę Android poprzez sklep Google Play zwana dalej "Aplikacją".
 3. W Aplikacji pojawiają się pytania na ważne według Usługodawcy tematy społeczne. Użytkownik ma możliwość oddawania swojego głosu w badaniu i przeglądania jego wyników.
 4. Aplikacja skierowana jest do osób, które ukończyły 13 lat i posiadają telefon z oprogramowaniem Android oraz dostępem do sieci Internet.
 5. Za treść pytań odpowiedzialny jest bezpośrednio zespół Usługodawcy, który dokłada wszelkich starań aby być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami w sferze społeczno-politycznej. Pytania będą obejmować ważne aspekty życia publicznego.
 6. Celem Usługodawcy jest zgromadzenie jak największej liczby użytkowników aktywnie uczestniczących w kolejnych badaniach tak, aby prezentowane wyniki odzwierciedlały możliwie najszerszą, reprezentatywną część społeczeństwa.
 7. Obecnie Usługodawca nie przewiduje dostępności aplikacji poza terytorium Polski oraz dla Obywateli innych Państw.
 8. Podczas rejestracji Użytkownik jest proszony o podanie poniższych informacji statystycznych, które pozwolą Usługodawcy przygotować późniejsze wyniki badań:
  - płeć
  - wykształcenie
  - województwo zamieszkania
  - rodzaj zatrudnienia
  - zarobki
  - rok urodzenia
  - stan cywilny
  - potomstwo
  Oprócz tego zbierane są dane teleinformatyczne, o których mowa w Polityce Prywatności. Wszystkie zebrane dane są zabezpieczone i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Aby móc korzystać z Aplikacji, Użytkownik musi uzupełnić profil (i w tym celu odpowiedzieć na kilka pytań) oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Wypełnienie formularza pozwala na stworzenie anonimowego profilu Użytkownika. Dzięki temu podczas każdego głosowania oprócz odpowiedzi Usługodawca otrzyma komplet danych statystycznych Użytkownika.
 10. Aplikacja jest bezpłatna dla Użytkowników zarówno przy jej instalacji, jak i przy późniejszym korzystaniu.
 11. Głosowanie odbywa się tylko i wyłącznie przy użyciu Aplikacji; nie ma innych kanałów ani narzędzi do oddania głosu.
 12. Nie ma możliwości zarówno oddania głosu, jak i podglądu wyników, bez wcześniejszej rejestracji i akceptacji regulaminu. Wyjątek stanowią wyniki ankiet archiwalnych, które można przeglądać bez rejestracji.
 13. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania swojego profilu za każdym razem, gdy zmienią się zawarte w nim informacje n/t jego osoby. Dzięki temu wyniki badań, które przygotowuje Usługodawca będzie cechować wysoka jakość i rzetelność a rozwiązania takie zapewnią społeczną i moralną odpowiedzialność każdego z Użytkowników za prezentowane przez Usługodawcę wyniki badań.
 14. Użytkownik może oddać tylko jeden głos na jedną lub więcej z możliwych do wyboru odpowiedzi, w każdej z ankiet. Po zagłosowaniu prezentowane są Użytkownikowi zbiorcze wyniki. W przypadku pytań, w których możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, głos liczony jest dla każdej z odpowiedzi osobno.
 15. Z uwagi na konieczność zapewnienia anonimowości, Użytkownik nie może podglądnąć swoich odpowiedzi. Po oddaniu głosu widzi jedynie wyniki zbiorcze.
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki prezentowanych wyników badań. Jednocześnie gwarantuje rzetelność i spójność prezentowanych wyników, a Użytkownikom ich anonimowość.
 17. Na telefonie Użytkownika nie są przechowywane żadne informacje o udzielonych odpowiedziach.
 18. Usługodawca będąc w posiadaniu wszystkich danych zebranych od Użytkownika nie jest w stanie go zidentyfikować w żaden sposób, co w rozumieniu przepisów Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych wyklucza zakwalifikowanie ich jako dane osobowe podlegające przepisom wspomnianej Ustawy.
 19. Kontakt z Usługodawcą: [email protected]

Regulamin

Polityka Prywatności

Polityka Cookies

© Copyright 2017-2024 nastrojespoleczne.pl - All Rights Reserved